Components

Alba Muñoz Gòmez
Carla Villa Mas
Jordi Ros Molas

dilluns, 14 de desembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius

L'educació oberta és un moviment global que  pretén portar l'educació de qualitats als mestres i estudiants. Els recursos de l'educació oberta tenen molts avantatges com ara que són gratuïts, és poden compartir..
El disseny i creació de materials educatius s'ha de tenir en compte diversos aspectes per a què sigui d'utilitat aquests materials i que els puguin utilitzar els alumnes.
El primer aspecte que hem de tenir en compte és que no totes les persones som iguals i és important reconèixer que les persones aprenen de maneres diferents i hi ha diversos estils d'aprenentatge. Per tant haurem de poder reconèixer els diferents tipus d'alumnes i les necessitats que té cadascun d'aquests. En general hi ha 4 tipus de maneres d'aprenentatge com són:

Doer:  L'aprenentatge és a través de la pràctica. L'alumne participa activament a l'aula i l' informació ha de manera clara i concisa.
Feeler: L'aprenentatge és a través del món de les emocions, i especialment és important la motivació de l'alumne. L'aprenentatge no ha de ser estructurat.
Thinker: L'aprenentatge és a través de la lògica i el raonament, com per exemple  compartir idees, analitzar i avaluar-les.. I utilitza el treball individual.
Observer: L'aprenentatge és totalment per observació i tendeix adoptar una actitud reservada i prospera a través del descobriment.

En la creació i disseny dels materials el primer que s'ha de fer és un esquema bàsic de: què, on, qui, quan i com.

I els 5 components principals del disseny del recurs són:

Learning outcomes -> Quina finalitat té  el recurs educatiu.
Training materials -> Quins materials haurem d'utilitzar per crear-lo.
Trainers and content experts -> Buscar altres recursos creats per tenir un model i veure si serveixen per  portar-los a l'aula.
Training methods - > Quan estem fent servir el recurs que hem creat, com s'utilitza, etc.

Per dissenyar un recurs hem de tenir en compte 7 parts essencials:

  • 1.       Buscar un tema que serià quins coneixements i habilitats volem que incorpori el nostre recurs.
  • 2.       Buscar les metes i els objectius, que és el que realment volem que aprenguin els participants durant l' utilització del recurs.
  • 3.       Les preguntes essencials que ha de tenir el recurs. Com ara quines preguntes centrals volem que els participants responguin.
  • 4.       Quin tipus d'activitats necessitem per a què els participants aprenguin. (Per exemple jocs de rol, activitats de debat, etc.)
  • 5.       Quin recurs utilitzarem per portar a terme l'activitat, és a dir, quina plataforma utilitzarem per la seva creació.
  • 6.       Activitats d'avaluació. Crear el recurs educatiu.
  • 7.       Avaluar l'activitat, si aquesta funciona correctament i és d'utilitat per als participants.

Els OER tenen unes característiques:

  • ·         Aspectes tecnològics: Quina plataforma utilitzarem.
  • ·         Aspectes metodològics: Disseny recurs i amb qui, com i quan utilitzarem el recurs educatiu.
  • ·         Aspectes legals: llicència Creative Commons (és una organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius).


Alguns recursos que podem utilitzar per crear material educatiu són: Jclic, Educaplay, Potato,etc. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada