Components

Alba Muñoz Gòmez
Carla Villa Mas
Jordi Ros Molas

dilluns, 14 de desembre de 2015

Disseny i creació de materials educatius

L'educació oberta és un moviment global que  pretén portar l'educació de qualitats als mestres i estudiants. Els recursos de l'educació oberta tenen molts avantatges com ara que són gratuïts, és poden compartir..
El disseny i creació de materials educatius s'ha de tenir en compte diversos aspectes per a què sigui d'utilitat aquests materials i que els puguin utilitzar els alumnes.
El primer aspecte que hem de tenir en compte és que no totes les persones som iguals i és important reconèixer que les persones aprenen de maneres diferents i hi ha diversos estils d'aprenentatge. Per tant haurem de poder reconèixer els diferents tipus d'alumnes i les necessitats que té cadascun d'aquests. En general hi ha 4 tipus de maneres d'aprenentatge com són:

Doer:  L'aprenentatge és a través de la pràctica. L'alumne participa activament a l'aula i l' informació ha de manera clara i concisa.
Feeler: L'aprenentatge és a través del món de les emocions, i especialment és important la motivació de l'alumne. L'aprenentatge no ha de ser estructurat.
Thinker: L'aprenentatge és a través de la lògica i el raonament, com per exemple  compartir idees, analitzar i avaluar-les.. I utilitza el treball individual.
Observer: L'aprenentatge és totalment per observació i tendeix adoptar una actitud reservada i prospera a través del descobriment.

En la creació i disseny dels materials el primer que s'ha de fer és un esquema bàsic de: què, on, qui, quan i com.

I els 5 components principals del disseny del recurs són:

Learning outcomes -> Quina finalitat té  el recurs educatiu.
Training materials -> Quins materials haurem d'utilitzar per crear-lo.
Trainers and content experts -> Buscar altres recursos creats per tenir un model i veure si serveixen per  portar-los a l'aula.
Training methods - > Quan estem fent servir el recurs que hem creat, com s'utilitza, etc.

Per dissenyar un recurs hem de tenir en compte 7 parts essencials:

 • 1.       Buscar un tema que serià quins coneixements i habilitats volem que incorpori el nostre recurs.
 • 2.       Buscar les metes i els objectius, que és el que realment volem que aprenguin els participants durant l' utilització del recurs.
 • 3.       Les preguntes essencials que ha de tenir el recurs. Com ara quines preguntes centrals volem que els participants responguin.
 • 4.       Quin tipus d'activitats necessitem per a què els participants aprenguin. (Per exemple jocs de rol, activitats de debat, etc.)
 • 5.       Quin recurs utilitzarem per portar a terme l'activitat, és a dir, quina plataforma utilitzarem per la seva creació.
 • 6.       Activitats d'avaluació. Crear el recurs educatiu.
 • 7.       Avaluar l'activitat, si aquesta funciona correctament i és d'utilitat per als participants.

Els OER tenen unes característiques:

 • ·         Aspectes tecnològics: Quina plataforma utilitzarem.
 • ·         Aspectes metodològics: Disseny recurs i amb qui, com i quan utilitzarem el recurs educatiu.
 • ·         Aspectes legals: llicència Creative Commons (és una organització sense ànim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius).


Alguns recursos que podem utilitzar per crear material educatiu són: Jclic, Educaplay, Potato,etc. 

dimarts, 24 de novembre de 2015

Flipped Classrom

El Flipped Classroom és un nou mètode d'aprenentatge que consisteix en invertir la classe, és a dir, que el professor passa a un segon pla i és l'alumne qui individualment adquireix coneixements, mitjançant diferents recursos que el professor ha preparat previament.
El paper del professor és preparar aquests recursos i resoldre els possibles dubtes que puguin tenir els alumnes.
Aquest mètode però presenta tant avantatges com inconvenients com per exemple els següents:
 Avantatges: 
 • Permet a l'alumne adquirir els coneixements de manera més directe.
 • Permet que l'atenció cap a l'alumne sigui més individualitzada i, per tant, millor.  
 • D'aquesta manera, aprenen a assumir la responsabilitat de cada dia mirar els recursos proposats per a la següent classe.
Inconvenients: 
 • Podem trobar-nos que els alumnes no estan prou motivats en mirar els recursos i per tant la classe següent no tindria sentit. 
 • Poden no tenir prou recursos per a veure aquests documents degut algun problema social. 
 • Poden no tenir clar quin és el temari exacte que entra a l'examen i això pot provocar una baixada del rendiment acadèmic. 
És un mètode que encara s'està introduint a les aules, però que segons diversos experiments i investigacions el mètode sembla ser efectiu i postiu per als alumnes.


dilluns, 23 de novembre de 2015

Seguretat a internet

Durant la classe d'Habilitats Comunicatives realitzada el dia 17/11/2015, vam parlar sobre el ciberassetjament. Després de realitzar l'activitat proposada pel nostre professor, on havíem de resumir diferents articles relacionats amb aquest tipus d'assetjament, vam extreure les següents conclusions:

 • És un fet actual, és a dir, afecta actualment a la nostra societat de forma repetida i persistent.
 • S'han creat una sèrie de normatives i intervencions per a l'evitació i la futura eliminació d'aquest. 
  • En aquestes intervencions es tractaria amb l'alumne assetjat, l'alumne assetjador i les seves respectives famílies. 
Finalment hem fet un recull de tots els articles proposats a classe i n'hem fet un breu resum.


ARTICLE 1 - Primerament ens explica el concepte de ciberassetjament. Seguidament, ens esmenta que si una persona fa un mal ús de les tecnologies, pot portar a dos fenòmens anomenats Groowming i Ciberassetjament. El Groowming és un conjunt d'estratègies que desenvolupa un adult per guanyar-se la confiança d'un menor a través de les xarxes amb la finalitat d'obtenir concessions de tipus sexual. Desprès ens explica que seria el ciberassetjament que l'hem definit anteriorment amb el fenomen Groowming i ens anomena una sèrie de característiques com poden ser l'anonimat, el format, la responsabilitat.. Finalment acaba l'article fent menció a diferents conductes del ciberassetjament com ara enviar fotos i vídeo per correu electrònic, enviar programes de brossa o virus..

ARTICLE 2 - Aquest article ens parla sobre el ciberassetjament i les 7 diverses formes que pot prendre: provocació incendiària, fustigació, denigració, assetjament públic, exclusió social, suplantació de la personalitat i difamació i joc brut. I explica el que succeeix en cadascuna de les diverses formes.
Per acabar ens explica diferents conductes relacionades amb el ciberassetjament com pot ser el sexting i tot el que comporta que succeeixi aquesta situació.

ARTICLE 5 – En la Normativa preventiva enfront el ciberassetjament hi apareixen diverses lleis relacionades amb aquest tipus d'assetjament. Algunes relacionades amb l'evitació o penalització d'aquest i d'altres redactades amb el propòsit de protegir el dret a l'honor de les persones mitjançant la normativa de protecció de dades i d'ús d'imatges.

ARTICLE 16 - Aquest article ens diu que les tecnologies són un gran avantatge per al coneixement de la informació, però que si aquest s'usa de manera inadequada ens pot suposar greus problemes. Ens parla de la normativa sobre la protecció de dades que es centra bàsicament en garantir i protegir dades personals, llibertats públiques i els drets fonamentals de la vida de les persones. També esmenta la normativa sobre l'ús d'imatges, en la que ens explica que qualsevol divulgació de la vida íntima d'una persona, així com també els escrits personals, es prenen com una intrusió il·legítima. També protegeix les dades dels menors així com també la vulnerabilitat dels seus drets.

ARTICLE 20 - Aquest article ens proposa les actuacions amb l'alumne/a ciberassetjador/a i altres alumnes seguidors com per exemple: les mesures de detecció de les persones que l'inicien, quines l'instiguen i quines les segueixen, mesures de control, responsabilitat per part dels provocadors de tal acte ciberassetjador, mesures correctores cautelars per a la garantia procediment en la correcció de faltes greument perjudicials per a la convivència i mesures educatives amb l'assessorament a càrrec del professorat orientador i tutor/a en els temes del projecte de convivència que tracten la regulació de la violència les respostes assertives i respectuoses, l'empatia...

ARTICLE 21 - És una proposta d'actuacions a una escola en cas de ciberassetjament. Aquesta proposta està dividida en 5 actuacions. En primer lloc, cal esbrinar quines persones són les implicades, les persones que han començat, quines d'aquestes els han influenciat i quines els han seguit. En segon lloc, s'ha de deixar clar que no es permetrà aquest tipus de violència i que hi hauran sancions per aquest tipus de conducta. En tercer lloc, els assetjadors han d'admetre les seves responsabilitats i demanar disculpes a l'alumne agredit. En quart lloc, el centre aplica les mesures correctores en base al decret d'autonomia dels centres educatius on està molt implicada la direcció del centre la qual se'n fa càrrec de les sancions. En últim lloc, les actuacions han d'estar assessorades per el professorat orientador i tutor.

ARTICLE 23 - Aquest article ens parla de les diferents propostes d'actuacions amb les families en cas de ciberassetjament.
En primer lloc ens explica que s'hauria de fer una intervenció a la família de l'alumne ciberassetjat, per tal d'informar-la i donar-li suport. En segon lloc, cal col·laborar amb la família de l'alumne ciberassetjador per tal de que aquest deixi de fer mal i el repari. En tercer i últim lloc, donar una sèrie de recursos mitjançant el portal “Família i Escola. Junts x l'Educació” a ambdues famílies per resoldre la situació amb comoditat.

ARTICLE 24 - Aquest article parla sobre la importància de parlar i tractar el tema del ciberassatejament en una aula, ja que d'aquesta manera pots crear com una mena de rebuig cap aquest i d'aquesta manera poder-lo evitar en algunes ocasions. També s'han de realitzar dinàmiques d'empatia, d'expressió dels sentiments a través de l'educació emocional, promoure la cohesió social a través d'estratègies metodològiques cooperatives, etc.


 

dimarts, 10 de novembre de 2015

La identitat digital i les xarxes socials

Durant la classe d'avui hem treballat la identitat digital i les xarxes socials. Hem pogut extreure les següents conclusions:
 • Has de tenir cura amb el que penges a les xarxes socials ja que la teva identitat digital es pot veure afectada. 
 • Pot haver casos d'assetjament i de robatori d'identitat.
 • Qualsevol empresa pot accedir al teu perfil digital i extreure'n la informació necessària.
Per aquest breu resum és important tenir cura de tot el que pengem i mantenir la privacitat sempre que es pugui. 

dilluns, 9 de novembre de 2015

MOBILE LEARNING

Realment ens hauriem de plantejar el potencial que tenen avui en dia els telèfons mòbils,  ja que aquest és molt gran i ampli.
Tots sabem que a través d'un mòbil connectat a internet podem tenir tota la informació per la qual tinguem un interès. Doncs llavors, hauriem d'aplicar-ho en aquest aspecte amb el propòsit d'adquirir el màxim de coneixement possible.  A vegades només és qüestió de plantejar-se les coses d'una altre manera.

A continuació os deixarem un mapa conceptual on expliquem la idea de "Mobile Learning":

Jordi, Alba i Carla

STORY TELLING

Aquest cop, hem tractat amb l'anomenada Story Telling, que tracta d'un vídeo, que conté imatge, text i a vegades també un so, que a vegades pot ser utilitzat per ensenyar un tema curricular de forma més entretinguda.
Primer, vam trobar aquest exemple que veurem a continuació, on hi trobem elements característics com el so i el text conjuntament amb la imatge:


Després varem plantejar la nostre història de la manera següent: 


Més tard amb la web www.storyboardthat.com varem realitzar les vinyetes digitals per més tard passar-les al video final.https://goanimate.com/videos/0Jsafj0SqzdU?utm_source=linkshare&utm_medium=linkshare&utm_campaign=usercontent

Habilitats comunicatives storyboard

Ha estat una experiència molt enriquidora ja que ara coneixem noves eines per a realitzar petites històries que poden ser educatives i podem utilitzar en un futur com a docents.

Jordi, Alba i Carla dimarts, 22 de setembre de 2015

Els 10 manaments del bon professor del segle XXI

El nostre grup ha creat 10 manaments. Aquests són retrat del professor que creiem que seria ideal i que s'adequa als canvis de la nova societat amb els recursos que ens ofereixen les noves tecnologies.